WARMTEPOMPEN

Een warmtepomp maakt gebruik van gratis energie. Vergelijkt u dit met het energieverbruik van een HR-ketel kunt u een flinke besparing realiseren. Bovendien is het mogelijk om in de zomer de woning goedkoop te koelen. Afhankelijk van de toepassing is een besparing van 25 tot 40% op de energierekening mogelijk.

De werking van een warmtepomp is te vergelijken met die van een omgekeerde koelkast.Voor de verwarming gebruikt de warmtepomp brijn - een mengsel van water en antivriesmiddel - (grond)water of lucht als (gratis) energiebron om cv- of tapwater te verwarmen. Het bronmedium wordt door een pomp over een warmtewisselaar (verdamper) geleid. Het in de verdamper aanwezige vloeibare koudemiddel neemt de warmte van de bron op en verdampt. De damp wordt door een compressor aangezogen en samengeperst, waardoor de druk en de temperatuur ervan oplopen.

In een tweede warmtewisselaar (condensor) condenseert de damp weer tot vloeistof. Dit levert de energie om water te verwarmen voor ruimte- of tapwaterverwarming. Met een expansieventiel worden de druk en de temperatuur van het koudemiddel weer verlaagd en begint de kringloop van vooraf aan.

De werking van een warmtepomp kan ook omgekeerd worden voor actieve koeling van een woning of gebouw. Ook passieve koeling is mogelijk.


Vulcan-warmtepomp
techneco