LOODGIETER

Loodgieter is een vak dat zich richt op aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties en waterleidingen. Het woord loodgieter is ontleend aan het verhitten en gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om leidingen waterdicht te maken.

Er worden standaard grappen gemaakt over loodgieters in het algemeen. De teneur is dat loodgieters nooit, of in ieder geval heel slecht hun afspraken nakomen. Dit generaliserend beeld is niet juist. Bij een lekkage bijvoorbeeld kan het lastig zijn om de bron te lokaliseren. Zelfs wanneer deze snel wordt gevonden kan een dergelijke reparatie onvoorziene complicaties met zich meebrengen, die onmogelijk op voorhand zijn vast te stellen.

Onderstaande afbeelding is natuurlijk overdreven. Het geeft echter aan dat ieder voorkomende lekkage een heel vervelende en kostbare aangelegenheid kan zijn. Voorkom dit door het inschakelen van een vakman. Voor nieuwbouw en reparaties zijn wij voor u daar.

lekkage1
collage