SMEDERIJ

Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden is springlevend. Ook al is de smid sinds jaar en dag uit het dagelijkse dorps- en stadsbeeld verdwenen zijn ze nog wel degelijk daar. Weliswaar niet meer actief met hun vroegere werkzaamheden, zoals het smeden van hamers, bijlen, hoefijzers, ploegen en wapentuig, maar met hekken, trappen en siervoorwerpen.

Verder restaureert hij onderdelen van monumentale gebouwen, molens en schepen. Wij zijn trots dat ook wij zijn toegelaten als lid van deze gilde. Men wordt namelijk niet zo maar lid van de gilde.

Smederijen worden onafhankelijk getoetst volgens strenge criteria. De smid moet in een praktjkexamen zijn vakmanschap bewijzen. Naast het praktijkexamen moet de smid eveneens voldoen aan bekwaamheid op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Wanneer alle procedures met goed gevolg zijn afgesloten mag hij zich 'NGK Erkende Smederij' noemen.

smeden


erkendesmid